• Telefone(+351) 249 539 690 Połączenie telefoniczne z krajową siecią stacjonarną

Hostie

  • Dostępność: Istniejący
1,00€
  • Cena tego przedmiotu może ulec zmianie w zależności od stawki VAT kraju dostawy.


Udział:
Åšrednica: 18 cm

Ilość: 2

Zawiera gluten
Waga 0,10 Kg