• Telefone(+351) 249 539 690 Połączenie telefoniczne z krajową siecią stacjonarną

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają warunki zawierania umów między Fabryką Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy (dostępnej poprzez zamieszczone na stronie internetowej kontakty), nazywaną dalej „Sanktuarium Fatimskim”, oraz osobą, która chce dokonać zakupów poprzez stronę internetową www.store.fatima.pt, nazywaną dalej „Użytkownikiem”.

2. Warunki te odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych, niezajmujących się działalnością handlową. Rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Strony zgadzają się, że zakupy dokonane za pośrednictwem strony internetowej regulowane są wyłącznie postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z pominięciem jakichkolwiek wcześniej dostępnych warunków sprzedaży.

ARTYKUL 1 – CELE

1. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest przedstawienie i zdefiniowanie wszystkich informacji potrzebnych Użytkownikowi do zamówienia, zakupu, opłacenia i wysyłki towarów zakupionych poprzez stronę internetową Oficjalnego Sklepu Sanktuarium.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie będą miały zastosowania, jeżeli z rodzaju zamówienia wynika, że użytkownik nie jest konsumentem ostatecznym zgodnie z definicją w Art. 3 pkt. c) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 24/2014 z dnia 14 lutego. 

ARTYKUL 2 – ZAMÓWIENIE

1. Użytkownik może złożyć zamówienie na stronie internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium poprzez wybór opcji „Przejdź do kasy” oraz zatwierdzenia polecenia „Kupuję”.

2. Zamówienia można również składać telefonicznie pod numerem + 351 249 539 690 lub e-mailem na adres: store@fatima.pt . Składając zamówienie należy podać wszystkie dane potrzebne do realizacji zakupu i wysyłki.

3. Aby złożyć zamówienie użytkownik powinien: 

 • zalogować się na stronie poprzez wpisanie adresu mailowego oraz hasła wybranego przez Użytkownika podczas rejestracji
 • zarejestrować się na stronie internetowej podając wymagane tam dane (więcej na ten temat – patrz: Art. 10, pkt. 2 Ogólnych Warunków Sprzedaży)
 • dokonać zakupów bez rejestracji na stronie internetowej, podając tylko dane niezbędne do dokonania transakcji.

4. Zamówienia są natychmiast przetwarzane, dlatego każde uzupełnienie będzie uznane za nowe zamówienie i, w związku z tym, poddane wszystkim postanowieniom Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. Przesłanie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z pełnym i całkowitym zaakceptowaniem przez niego ceny i opisu towarów oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży, które są jedynymi obowiązującymi w stosunku do tak zawartej umowy.

6. Oficjalny Sklep Sanktuarium realizuje zamówienia tylko do wyczerpania dostępnych zapasów. W przypadku braku dostępności towaru, Oficjalny Sklep Sanktuarium poinformuje Użytkownika w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni. 

7. W przypadku, gdy Użytkownik chce czekać, aż towar będzie ponownie dostępny, powinien poinformować o tym Oficjalny Sklep Sanktuarium (za pośrednictwem kontaktów znajdujących się na stronie internetowej) przed upływem okresu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o braku dostępności towaru.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane przekazane do faktury. Raz wystawiona faktura nie może być zmieniona.

9. Zamówienia są ważne przez 15 (piętnaście) dni, chyba, że jest to zamówienie realizowane w ramach promocji, która ma określony inny termin i po upływie tego terminu dostępność, cena, rabaty i promocje nie są gwarantowane. Jeżeli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, zamówienie nie może zostać zatwierdzone do realizacji. Każda płatność otrzymana po terminie zostanie zwrócona Użytkownikowi.

ARTYKUL 3 – DOSTAWA

1. Oficjalny Sklep Sanktuarium proponuje trzy sposoby dostarczania zamówień. W czasie dokonywania transakcji zostaną pokazane rodzaje wysyłki, które Użytkownik może wybrać w zależności od rodzaju i wagi zamówienia oraz miejsca dostawy. 

2. Przekazane przez Użytkownika dane są przetwarzane cyfrowo i przeznaczone do realizacji zamówienia, wysyłania zamówienia i śledzenia przesyłki (w przypadkach, których to dotyczy).

3. Dostawy będą realizowane na adres wskazany przez Użytkownika zgodnie ze strefą i / lub opcją wysyłki, wybraną przez klienta.

4. Dostępne są następujące rodzaje wysyłki:

  PORTUGAL EUROPA MUNDO
PICK-UP EM LOJA

- Recolha numa Loja Oficial do Santuário
(com comprovativo de compra)

--- ---
STANDARD - Livros < 1,5Kg = Entrega <= 3 dias úteis
- Outros < 2Kg = Entrega <= 5 dias úteis
- Livros < 1,5Kg = Entrega <= 10 dias úteis
- Outros < 2Kg = Entrega <= 10 dias úteis
- Livros < 1,5Kg = Entrega <= 20 dias úteis
- Outros < 10Kg = Entrega <= 20 dias úteis
EXPRESS - Livros < 1,5Kg = Entrega <= 2 dias úteis
- Outros < 30Kg = Entrega <= 2 dias úteis
- Livros < 1,5Kg = Entrega <= 5 dias úteis
- Outros < 30Kg = Entrega <= 5 dias úteis
- Livros < 1,5Kg = Entrega <= 7 dias úteis
- Outros < 30Kg = Entrega <= 7 dias úteis

5. Zamówienie zawierające książki o wadze ponad 1,5 kg jest traktowane jak zamówienie innych towarów. Zamówienia na inne towary o łącznej wadze powyżej 30 kg wymagają specjalnego przygotowania i indywidualnego kosztorysu. W takim wypadku należy skontaktować się z Oficjalnym Sklepem Sanktuarium na adres znajdujący się na stronie internetowej.

6. Zamówienie zawierające książki i inne towary będzie traktowane jako zakup innych towarów i nie stosuje się do nich cennika dotyczącego dostawy wydawnictw.

7. Podane terminy dostaw są orientacyjne i opierają się na historii dostaw. Oficjalny Sklep Sanktuarium zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni, chyba, że artykuł jest aktualnie niedostępny.

8. Oficjalny Sklep Sanktuarium będzie starał się zawsze dotrzymywać orientacyjnego terminu dostawy i poinformuje Użytkownika w sytuacji, gdy wystąpią trudności z przestrzeganiem terminu, dając możliwość rozwiązania umowy. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, przyjmuje się, że Użytkownik nadal chce otrzymać zamówienie i zgadza się na dostawę po upływie terminu.

9. Aby oszacować całkowity czas dostawy, użytkownik powinien wziąć pod uwagę następujące równanie: 

Termin Dostawy =
otrzymanie płatności + dostępność towarów + wysyłka
przygotowanie przesyłki i ekspedycja w magazynie

10. Datą, od której należy liczyć termin dostawy jest zawsze data otrzymania przez Oficjalny Sklep Sanktuarium płatności za zamówienie. Zamówienia złożone w weekend i święta będą przetwarzane dopiero następnego dnia roboczego. Zamówienia są odbierane przez firmę transportową do końca dnia roboczego, następującego po potwierdzeniu płatności.

11. Przez dostępność rozumie się czas, w którym towar jest gotowy do wysyłki. Przy zamówieniu 2 (dwóch) lub więcej towarów o różnej dostępności należy zawsze brać pod uwagę towar o późniejszym terminie dostępności. Dostępność jest gwarantowana tylko dla jednej sztuki każdego produktu i zawsze zależy od zapasów istniejących w momencie przekazania potwierdzenia płatności.

12. Waga przesyłki jest sumą zakupionych towarów oraz niezbędnych opakowań.

13. Opisane rodzaje dostaw mogą się różnić w zależności od zamówionych towarów i wybranego sposobu płatności. Dlatego czas dostawy niektórych towarów może przekraczać terminy podane dla każdego rodzaju dostawy. W przypadku zamówień wysyłanych poza Europę nie uwzględniono czasu odprawy celnej.

14. W przesyłkach krajowych do regionów autonomicznych czas dostawy może wydłużyć się ze względu na wymagany sposób transportu.

ARTYKUł 4 – PłATNOśCI

1. Oficjalny Sklep Sanktuarium proponuje użytkownikowi następujące formy płatności:

 1. karty kredytowe (Visa, Mastercard, American Express, Discover)
 2. usługa MultiBanco / ATM
 3. aplikacja MB Way
 4. Pay Pal.

2. Użytkownik opłaca całkowity koszt obsługi zamówienia; na dodatkowe koszty składają się wydatki stałe, takie jak koszty opakowań i wysyłki.

3. Użytkownik ma 15 (piętnaście) dni, aby dokonać płatności za zamówienie. Jeśli po upływie 15 (piętnastu) dni płatność nie zostanie dokonana, zamówienie będzie anulowane.

4. W przypadku płatności kartą kredytową obciążenie karty Użytkownika nastąpi natychmiast po zarejestrowaniu zamówienia. Jeśli niektóre zamówione produkty okażą się niedostępne, ich wartość zostanie zaksięgowana na karcie Użytkownika po zamknięciu zamówienia.

5. W przypadku płatności przy pomocy usług MultiBanco/ATM lub MB Way wysyłka zamówienia jest zagwarantowana dopiero po potwierdzeniu płatności, co następuje nie później niż 24 godziny po dokonaniu płatności.

6. W przypadku przesyłek opłacanych gotówką przy odbiorze, akceptowane są tylko płatności w euro.

7. W ciągu maksymalnie 24 (dwudziestu czterech) godzin od potwierdzenia otrzymania płatności do Użytkownika zostanie wysłany e-mail informujący o zatwierdzeniu zamówienia. Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej.

8. W przypadku problemów z dokonaniem płatności przy użyciu którejkolwiek z powyższych metod należy skontaktować się z Oficjalnym Sklepem Sanktuarium.

9. Dla celów podatkowych wszystkie zamówienia są traktowane jako zamówienia przeznaczone dla konsumenta ostatecznego.

ARTYKUł 5 – CENY

1. Ceny wszystkich towarów na stronie internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium są podawane w euro (€) wraz z taksami i podatkami, obowiązującymi dla danego towaru; uwzględniają również podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu potwierdzenia zamówienia. Ceny w sklepach i w opisach produktów odpowiadają cenie sprzedaży na stronie internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium. Cena sprzedaży jest obliczana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących rabatów i promocji (aby dowiedzieć się więcej o cenach i promocjach – sprawdź: Artykuł 6 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży).

2. W przypadku zmian w cenników towarów pochodzących od podmiotów innych niż Oficjalny Sklep Sanktuarium, a sprzedawanych na jego stronie internetowej, może nastąpić aktualizacja cen. Jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła zamówionego już produktu i będzie pociągała za sobą podwyżkę ceny, Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł potwierdzić swoje zamówienie (dopłacając różnicę ceny) lub je anulować.

3. Ceny widoczne podczas realizacji transakcji są najbardziej aktualnymi cenami. Jednakże mogą być uważane za obowiązujące tylko wtedy, gdy są strona internetowa została odświeżona (pamięć podręczna lub strony nieodświeżone mogą pokazywać nieaktualne ceny). Wyświetlana cena jest gwarantowana tylko pod takimi warunkami i dopiero po prawidłowym zarejestrowaniu oraz opłaceniu zamówienia, zgodnie z warunkami płatności zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (Art. 2 pkt. 9).

4. Koszty wysyłki zależą od: wagi zamówienia, miejsca dostawy i rodzaju dostawy (standardowa lub ekspresowa) wybranej przez Użytkownika. Aby poznać ostateczne koszty zamówienia, Użytkownik powinien dodać do „Koszyka” towary, które chce kupić i przejść do „Kasy”, potwierdzając koszty wysyłki.

5. Koszty i sposoby wysyłki są przedstawione w poniższej tabeli:

PT - Portugal
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,80€
100g <= 500g 4,33€
500g <= 2Kg 6,88€
PT - Portugal
Express
Condições Preço
<= 5Kg 7,43€
5Kg <= 10Kg 8,60€
10Kg <= 15Kg 9,15€
15Kg <= 20Kg 10,32€
20Kg <= 25Kg 11,49€
25Kg <= 30Kg 12,66€
PT - Portugal (Livros)
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,44€
100g <= 500g 4,70€
500g <= 2Kg 6,56€
2Kg <= 5Kg 10,80€
PT - Portugal (Livros)
Express
Condições Preço
<= 5Kg 7,43€
5Kg <= 10Kg 8,60€
10Kg <= 15Kg 9,15€
15Kg <= 20Kg 10,32€
20Kg <= 25Kg 11,49€
25Kg <= 30Kg 12,66€
PT - Portugal - Madeira
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,80€
100g <= 500g 4,33€
500g <= 2Kg 6,88€
PT - Portugal - Madeira
Express
Condições Preço
<= 5Kg 78,51€
5Kg <= 10Kg 82,11€
10Kg <= 15Kg 85,71€
15Kg <= 20Kg 89,31€
20Kg <= 25Kg 92,91€
25Kg <= 30Kg 96,52€
PT - Portugal - Madeira (Books)
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,44€
100g <= 500g 4,70€
500g <= 2Kg 6,56€
2Kg <= 5Kg 10,80€
PT - Portugal - Madeira (Books)
Express
Condições Preço
<= 5Kg 78,51€
5Kg <= 10Kg 82,11€
10Kg <= 15Kg 85,71€
15Kg <= 20Kg 89,31€
20Kg <= 25Kg 92,91€
25Kg <= 30Kg 96,52€
PT - Portugal - Azores
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,80€
100g <= 500g 4,33€
500g <= 2Kg 6,88€
PT - Portugal - Azores
Express
Condições Preço
<= 5Kg 78,51€
5Kg <= 10Kg 82,11€
10Kg <= 15Kg 85,71€
15Kg <= 20Kg 89,31€
20Kg <= 25Kg 92,91€
25Kg <= 30Kg 96,52€
PT - Portugal - Azores (Books)
Standard
Condições Preço
<= 100g 3,44€
100g <= 500g 4,70€
500g <= 2Kg 6,56€
2Kg <= 5Kg 10,80€
PT - Portugal - Azores (Books)
Express
Condições Preço
<= 5Kg 78,51€
5Kg <= 10Kg 82,11€
10Kg <= 15Kg 85,71€
15Kg <= 20Kg 89,31€
20Kg <= 25Kg 92,91€
25Kg <= 30Kg 96,52€
EU - Europa
Standard
Condições Preço
<= 100g 6,80€
100g <= 250g 7,60€
250g <= 500g 10,25€
500g <= 1Kg 14,55€
1Kg <= 2Kg 21,76€
EU - Europa
Express
Condições Preço
<= 2kg 23,38€
2Kg <= 5Kg 40,66€
5Kg <= 10Kg 83,17€
10Kg <= 15Kg 110,74€
15Kg <= 20Kg 138,30€
20Kg <= 25Kg 169,19€
25Kg <= 30Kg 200,07€
EU - Europa (Livros)
Standard
Condições Preço
<= 100g 6,80€
100g <= 250g 7,60€
250g <= 500g 10,25€
500g <= 1Kg 14,55€
1Kg <= 2Kg 21,76€
EU - Europa (Livros)
Express
Condições Preço
<= 2Kg 23,38€
2Kg <= 5Kg 40,66€
5Kg <= 10Kg 83,17€
10Kg <= 15Kg 110,74€
15Kg <= 20Kg 138,30€
20Kg <= 25Kg 169,19€
25Kg <= 30Kg 200,07€
WO-Mundo
Standard
Condições Preço
<= 100g 7,52€
100g <= 250g 10,42€
250g <= 500g 14,92€
500g <= 1Kg 26,08€
1Kg <= 2Kg 38,99€
WO-Mundo
Express
Condições Preço
<= 2Kg 48,88€
2Kg <= 5Kg 92,42€
5Kg <= 10Kg 192,38€
10Kg <= 15Kg 263,79€
15Kg <= 20Kg 335,19€
20Kg <= 25Kg 403,11€
25Kg <= 30Kg 471,02€
WO-Mundo (Books)
Standard
Condições Preço
<= 100g 7,52€
100g <= 250g 10,42€
250g <= 500g 14,92€
500g <= 1Kg 26,08€
1Kg <= 2Kg 38,99€
WO-Mundo (Books)
Express
Condições Preço
<= 2Kg 48,88€
2Kg <= 5Kg 92,42€
5Kg <= 10Kg 192,38€
10Kg <= 15Kg 263,79€
15Kg <= 20Kg 335,19€
20Kg <= 25Kg 403,11€
25Kg <= 30Kg 471,02€

6. Zamówienia do krajów spoza Wspólnoty Europejskiej, objęte fakturowaniem zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 14 CIVA, mogą podlegać cłom importowym nałożonym przez organy celne kraju przeznaczenia. Aby takie zmówienie mogło być pomyślnie dostarczone koszty cła muszą zostać zapłacone przez klienta.

ARTYKUł 6 – PROMOCJE

1. Na stronie internetowej występują różne oferty promocyjne w postaci procentowych rabatów na od ceny sprzedaży. Można je zobaczyć w kilu miejscach: w opisach towarów, w witrynach i na listach wyników wyszukiwania.

2. Poszczególne promocje obowiązują tylko w określonym czasie. Aby dowiedzieć się, jaki jest czas obowiązywania poszczególnych promocji, należy przejść do karty z opisem towaru.

3. Ponieważ rabaty i promocje obowiązują tylko w określonym czasie, warunkiem ich zastosowania jest dokonanie zamówienia i opłacenie go przez Użytkownika przed upływem tego czasu.

4. O ile nie zaznaczono inaczej, w przypadku płatności odroczonych (takich jak np. usługa MultiBanco/ATM), Oficjalny Sklep Sanktuarium gwarantuje zastosowanie promocji, jeżeli otrzyma płatność w ciągu maksymalnie 8 (ośmiu) dni, liczonych od daty sfinalizowania transakcji.

5. Umieszczenie produktu w „Koszyku” nie gwarantuje jego ceny ani zastosowania promocji.

6. Bezpłatna dostawa obowiązuje przy zamówieniach:

 1. Portugalia
  1. książki – zamówienia o wartości powyżej 15 €
  2. inne towary – zamówienia o wartości powyżej 50€.
 2. zagranica - wewnątrz społeczności:
  1. książki – zamówienia o wartości powyżej 75 €
  2. inne towary – zamówienia o wartości powyżej 250€.
 1. zagranica - reszta świata
  1. książki – zamówienia o wartości powyżej 150€;
  2. inne towary – zamówienia o wartości powyżej 400€.

7. Dla zamówień, które nie spełniają tych warunków stosuje się obowiązującą tabelę kosztów wysyłki (patrz Art. 5 pkt. 5). Bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie przesyłek o wadze do 5 kg i wymiarze do 150 cm długości.

 

ARtYKUł 7 – ODSTAPIENIE OD UMOWY I GWARANCJE

1. Każda umowa dotycząca zamówienia, zawarta przez stronę internetową Oficjalnego Sklepu Sanktuarium, może być rozwiązana zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 24/2014 z 14 lutego. Koszty odesłania towaru ponosi Użytkownik. Aby nastąpiło rozwiązanie umowy, Użytkownik musi zwrócić zamówienie w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni od daty jego odbioru, kontaktując się uprzednio z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Po skontaktowaniu się Użytkownika z Oficjalnym Sklepem Sanktuarium zostanie mu udostępniony w formacie cyfrowym specjalny dokument, który należy dołączyć do zwracanego towaru. Procedura zwrotu towaru jest prosta, ale może przebiegać w różny sposób w zależności od miejsca zwrotu. Dlatego Użytkownik musi przed przystąpieniem do procedury zwrotu towaru skontaktować się z Oficjalnym Sklepem Sanktuarium, korzystając w tym celu z formularza kontaktowego.

3. Oficjalny Sklep Sanktuarium nie przyjmuje zwrotów, które zostały przesłane jako paczka do opłacenia lub za pobraniem. Oficjalny Sklep Sanktuarium zobowiązuje się do dokonania w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia o rozwiązaniu umowy (zgodnie z Art. 12 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 24/2014 z dnia 14 lutego) lub w dniu roboczym następującym po otrzymaniu zwrotu lub dowodu zwrotu zamówienia, w zależności od tego, co nastąpi później.

4. Zwrot pieniędzy jest dokonywany za pomocą takiego samego sposobu płatności, jaki zastosował Użytkownik w początkowej transakcji lub przelewem bankowym, jeśli zastosowany sposób płatności nie pozwala na zwrot.

5. Zwracane towary muszą znajdować się w stanie nienaruszonym, czyli w takim samym stanie, w jakim dotarły do rąk użytkownika (bez żadnych ingerencji). Artykuły multimedialne muszą posiadać nienaruszone zabezpieczenia, w tym znak IGAC (Inspeção-Geral das Atividades Culturais – Generalny Inspektorat ds. Działalności Kulturalnej, działający przy portugalskim Ministerstwie Kultury).

6. Jeżeli koszty związane z wymianą zwróconego towaru są wyższe niż początkowa wartość zamówienia, Użytkownik musi dopłacić różnicę przy użyciu jednej z dostępnych form płatności, wskazanych w Art. 4 pkt. 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży. 

7. Jeżeli koszty związane z wymianą zwróconego towaru są niższe niż początkowa wartość zamówienia lub w przypadku definitywnego zwrotu towaru, Użytkownik może wybrać zwrot nadpłaconej kwoty przelewem bankowym na wskazane konto.

8. Artykuły bezpłatne, wysłane jako prezenty, nie podlegają zwrotowi kosztów.

9. Do towarów uważanych za dobra konsumpcyjne, zakupionych przez Użytkownika w ramach niniejszych Ogólnych Warunków z należytymi dostosowaniami, mają zastosowanie przepisy ustanowione w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 67/2003 z dnia 8 kwietnia (System Gwarancji Konsumenckich).

 

ARTYKUł 8 – REkLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Oficjalnego Sklepu Sanktuarium, który mieści się pod adresem: Rua de Santa Isabel, 2495-424 FÁTIMA, lub elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

2. Oficjalny Sklep Sanktuarium udostępnia wszystkie informacje potrzebne Użytkownikowi do skorzystania z przysługującego mu prawa do złożenia skargi do oficjalnego, zewnętrznego i bezstronnego podmiotu, który pomoże rozwiązać dany spór. Jeżeli Użytkownik był niezadowolony towaru zakupionego za pośrednictwem strony internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium oraz z rozwiązania zaproponowanego dla tej sytuacji, może skorzystać z oficjalnej strony internetowej Unii Europejskiej https://webgate.ec.europa.eu i przedstawić sprawę lub odwołać się bezpośrednio do jednego z organów, zajmujących się rozwiązywania sporów konsumenckich: CNIACCCentro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (Krajowe Centrum Informacji o Konfliktach Konsumentów i Arbitrażu, Szkoła Prawa Uniwersytetu w Lizbonie), adres: Campolide Campus – 1099-032 Lizbona, Portuglia. Więcej informacji na portalu konsumenta: www.consumidor.pt

3. Użytkownik może również skorzystać z elektronicznej książki skarg i zażaleń, działającej w ramach programu „SIMPLEX + 2016”, w którym uczestniczy Direção-Geral do Consumidor (Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów) oraz niezależne organy regulacyjne z różnych sektorów.

 

ARTYKUł 9 - ODPOWIEDZIALNOść

Oficjalny Sklep Sanktuarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Internetu, takie jak: przerwy w dostępie do sieci, włamania hackerskie, szkody spowodowane przez wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne przypadki działania siły wyższej.

 

ARTYKUł 10 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Polityka prywatności i pliki cookie: przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w informacji o naszej polityce prywatności.

2. Zakupy w Oficjalnym Sklepie Sanktuarium są w 100% bezpieczne: Oficjalny Sklep Sanktuarium gwarantuje, że wszystkie zakupy dokonywane na naszej stronie są bezpieczne, nie musisz się więc martwić o bezpieczeństwo swojej karty kredytowej. Wszystkie transakcje są dokonywane za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego serwera. Oficjalny Sklep Sanktuarium gwarantuje poufność danych osobowych swoich klientów. Po skorzystaniu z danych karty podczas płatności za zamówienie zostaną one automatycznie usunięte z bazy danych i zniszczone. Przy kolejnym zakupie użytkownik zostanie ponownie poproszony o podanie wszystkich danych karty.

 

ARTYKUł 11 – WłASNOść INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści znajdujące się na stronie Oficjalnego Sklepu Sanktuarium są własnością intelektualną Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie i jako takie nie mogą być kopiowane ani powielane, z wyjątkiem zakresu ściśle niezbędnego do umożliwienia ich odczytania w Internecie. 

2. Treści umieszczane na stronie pochodzą ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. W związku z tym Fabryka Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność i / lub nieprecyzyjność tych informacji.

3. Wszystkie teksty, obrazy, ilustracje, zdjęcia, znaki towarowe i inne elementy strony internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium są chronione prawem.

4. Użytkownik, który posiada stronę internetową i chce – na własny użytek – umieścić na niej link do strony Oficjalnego Sklepu Sanktuarium musi uzyskać zgodę Fabryki Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.

5. W tym ostatnim przypadku nie stosuje się domniemania umowy afiliacyjnej. 

6. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek linków przekierowujących do strony Oficjalnego Sklepu Sanktuarium oraz używających technik łączenia ramek (framing) lub linków (hotlink / inline linking).

 

ARTYKUł 12 – ARCHIWIZACJA W CELACH DOWODOWYCH

Strony zgadzają się, że cyfrowe zapisy przechowywane przy zachowaniu ogólnie przyjętych warunków bezpieczeństwa w systemach informatycznych Fabryki Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy stanowią dowód komunikacji, zamówień i płatności dokonywanych między stronami.

 

ARTYKUł 13 – PRZECHOWYWANIE I HISTORIA TRANSAKCJI

Zamówienia i faktury będą archiwizowane na niezawodnym i trwałym nośniku, aby stanowiły wierną i trwałą kopię oryginałów.

 

ARTYKUł 14 – JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWE PRAWO

1. Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych na stronie internetowej Oficjalnego Sklepu Sanktuarium jest prawo portugalskie.

2. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą rozstrzygane zgodnie z prawem portugalskim, przez miejscowe sądy lub, ewentualnie, jeden z organów zajmujących się rozwiązywaniem sporów konsumenckich, o których mowa powyżej (patrz Art. 8, pkt. 2), zgodnie z tym, co ustalą strony.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Ogólne Warunki Sprzedaży – aktualizacja z 11/08/2019