Witamy w nowym oficjalnym sklepie internetowym Sanktuarium Fatimskiego! Jeśli byłeś zarejestrowany jako użytkownik w poprzednim sklepie internetowym możesz dokonać nowej rejestracji tu.
  • Telefone(+351) 249 539 690 Połączenie telefoniczne z krajową siecią stacjonarną

Polityka prywatności i plików cookie

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, zwane dalej Sanktuarium Fatimskie, ma na celu zagwarantowanie i ochronę prywatności użytkowników oraz przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Sanktuarium w Fatimie zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych osobowych, ustanawiając obowiązek informacyjny i zobowiązanie do przejrzystości w odniesieniu do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

W związku z tym wszelkie informacje o charakterze osobowym są traktowane i chronione z wszelką starannością i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem UE 2016/679, Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (dalej RGPD).

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa sposób postępowania z wszelkimi danymi osobowymi przekazanymi podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego Sanktuarium w Fatimie oraz informacjami przetwarzanymi jako użytkownik strony internetowej Sklepu Internetowego Sanktuarium w Fatimie.

zebrane informacje

Informacje podane przez użytkownika:

Sanktuarium w Fatimie szanuje Twoje prawo do prywatności i nie gromadzi żadnych danych osobowych na tej stronie bez Twojej prośby lub wyraźnej zgody.

Interakcja z tą stroną nie wymaga żadnych informacji od użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy dla celów wyraźnie określonych, rejestracja jest uznana za niezbędną i jest autoryzowana przez użytkownika, na warunkach określonych poniżej.

Podczas odwiedzania strony internetowej mogą być wymagane dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

Informacje przetwarzane automatycznie:

„Cookies” to pakiety danych, które witryna wysyła do Twojego komputera podczas odwiedzania tej witryny. Te pliki danych zawierają informacje, które pozwalają zapamiętać ważne dane, dzięki czemu przeglądanie będzie wydajniejsze i bardziej użyteczne. Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, a mianowicie do pozyskiwania danych nieosobowych od odwiedzających online.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę Sanktuarium Fatimskiego, plik Cookie jest zapisywany w pamięci Twojego urządzenia. Plik cookie to pakiet danych, który nasza strona internetowa wysyła do Twojego urządzenia podczas jego odwiedzania. Plik Cookie zawiera informacje, które pozwalają zapamiętać ważne dane, dzięki czemu przeglądanie będzie wydajniejsze i bardziej użyteczne.

W każdej chwili Użytkownik może skonfigurować swoje urządzenie tak, aby akceptowało, odrzucało lub usuwało pliki Cookies, tj. wybierając odpowiednie ustawienia w odpowiedniej przeglądarce. Możesz skonfigurować pliki cookie w menu „opcje” lub „preferencje” Twojej przeglądarki. Ostrzeżenie, że po wyłączeniu plików cookie nawigacja w naszej witrynie może nie mieć tego samego poziomu wydajności.

Pliki cookie służą do określania użyteczności, zainteresowania i liczby zastosowań Twoich stron internetowych, umożliwiając szybszą i wydajniejszą nawigację, eliminując potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Pliki cookie używane przez Santuário de Fátima to analityczne pliki cookie, które są używane anonimowo w celu tworzenia i analizowania statystyk, w celu poprawy funkcjonowania strony; Funkcjonalne pliki cookie, które zapisują preferencje użytkownika dotyczące korzystania z witryny, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie witryny za każdym razem, gdy ją odwiedzasz oraz pliki cookie stron trzecich, które mierzą skuteczność aplikacji i skuteczność reklam stron trzecich. Można ich również użyć do dostosowania widżetu za pomocą danych użytkownika.

O seu ID de consentimento:

W jakim celu używamy plików Cookies?

Niezbędne pliki cookie:

Umożliwiają przeglądanie strony internetowej i korzystanie z jej aplikacji, a także dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Bez tych plików cookie żądane usługi nie mogą być świadczone.

Pliki cookie stron trzecich:

Mierz sukces aplikacji i skuteczność reklam zewnętrznych. Można ich również użyć do dostosowania widżetu za pomocą danych użytkownika.

Pliki cookie sesji:

To tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie są wykorzystywane do analizy wzorców ruchu w sieci, co pozwala nam identyfikować problemy i zapewniać lepsze wrażenia z przeglądania.

Należy jednak pamiętać, że wyłączając pliki cookie, możesz uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych usług internetowych, wpływając częściowo lub całkowicie na nawigację w witrynie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobów zapobiegania ich instalowaniu lub usuwania istniejących plików cookie z dysku twardego, użytkownik może odwiedzić następującą witrynę internetową: http://www.allaboutcookies.org.

Informacje na temat sterowania plikami Cookies w Twojej przeglądarce internetowej możesz znaleźć pod następującymi adresami:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome https://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20Historia

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Cel przetwarzania danych osobowych:

Kontakt w celu uzyskania ogólnych informacji:

Sanktuarium Fatimskie jest podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem https://web.fatima.pt/pt/pagina/contactos pod adresem store@fatima.pt oraz za pośrednictwem formularza kontakt pod tym samym adresem. Cel przetwarzania Twoich danych wynika z konieczności śledzenia i przetwarzania Twoich sugestii, pytań i/lub próśb o informacje.

Firmy partnerskie wykorzystujące Dane Osobowe do własnych celów marketingowych:

Santuário de Fátima nie udziela licencji ani nie sprzedaje Danych Osobowych klienta firmom zewnętrznym w celach marketingowych, z wyjątkiem sytuacji, w których klient wyraził na to zgodę. Tożsamość tych osób trzecich zostanie ujawniona, gdy klient zostanie w tym celu poproszony o upoważnienie.

Dane przetwarzane w tych obszarach są przechowywane przez czas niezbędny do rozwiązania zgłoszonego problemu wyłącznie w celu oceny jakości usług Sanktuarium Fatimskiego.

Tak więc Sanktuarium Fatimskie jako odpowiedzialne za leczenie:

  • zapewnia, że ​​przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie celów, dla których zostały zebrane lub w celach z nimi zgodnych;
  • Gromadzi, wykorzystuje i przechowuje tylko minimalne, niezbędne i wystarczające dane osobowe do danego celu;
  • Przetwarza dane osobowe w celach prawnie określonych lub w celu świadczenia usług na Twoje żądanie.
Udostępnianie danych:

Sanktuarium w Fatimie może przekazywać dane osobowe Użytkowników podwykonawcom, zawsze ponosząc odpowiedzialność za ich przetwarzanie. Jeszcze raz podkreślamy, że podmioty zlecone przez Sanktuarium w Fatimie cieszą się pełnym zaufaniem, dając gwarancje w zakresie ochrony Twoich danych.

Sanktuarium Fatimskie w ramach swojej działalności może korzystać z usług osób trzecich w celu świadczenia niektórych usług. Czasami świadczenie tych usług wiąże się z dostępem tych podmiotów do danych osobowych naszych użytkowników. Kiedy tak się dzieje, Sanktuarium Fatimskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić, że podmioty, które mają dostęp do danych, cieszą się renomą i oferują najwyższe gwarancje na tym poziomie, które zostaną należycie uświęcone i zagwarantowane w podpisywanej umowie między Sanktuarium Fatimskim a trzecim(i) bytem(ami).

Tym samym każdy podmiot zlecony przez Sanktuarium w Fatimie będzie przetwarzał dane osobowe naszych Klientów w imieniu i na rzecz Sanktuarium w Fatimie, z obowiązkiem podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem , przypadkowej lub niezgodnej z prawem, przypadkowej utraty, zmiany, rozpowszechniania lub nieuprawnionego dostępu oraz przed jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania.

W obu przypadkach Sanktuarium w Fatimie pozostaje odpowiedzialne za dane osobowe, które nam udostępniasz.

Twoje prawa:

Użytkownik może w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skorzystać bezpośrednio i z własnej inicjatywy z następujących praw: prawo do informacji; prawo dostępu; prawo do sprostowania; prawo do bycia zapomnianym; prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów; prawo do przenoszenia danych; prawo do ograniczenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skutecznie skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami e-mailem na adres dpo@fatima.pt lub wysyłając pisemną prośbę na adres Rua de Santa Isabel, n.º 360, 2495-424 Fátima.

Jeśli chcesz złożyć skargę do organu nadzorczego, najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przeprowadzić szereg czynności, które z pewnością zaspokoją Twoje potrzeby.